دانلود آهنگ Ya khayra khalqillah, ya rasulallah سامی یوسف

یکشنبه - 30 اکتبر 2022
دانلود آهنگ Ya khayra khalqillah, ya rasulallah سامی یوسف

هم اکنون سوپرایز ویژه رسانه جاست وان موزیک برای شما ✌ دانلود اهنگ Ya khayra khalqillah, ya rasulallah با صدای سامی یوسف به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

Download Old Music BY : SAMY YVSF | YA KHAYRA KHALQILLAH, YA RASULALLAH With Text And 2 Quality 320 And 128 On Just1Music.ir

Huwa khairu khaliqillahi,rahmatun lil’alamin 🎝✌

او بهترین مخلوق خداست و رحمتی برای

جهانیان است 🎝✌

‘alaihi salatullah

بر او درود وسلام باد 🎝✌

Ya sadiqal aqwal ya Muhammad

ای راستگو ترین در کلام 🎝✌

Ya tahiral akhlaq ya Muhammad

ای خوش اخلاقترین انسان ها 🎝✌

Ya hadiyal akwan ya Muhammad

ای راهنمای مخلوقات 🎝✌

Ya taja ruslillah ya Muhammad

ای سرور تمام پیامبران خدا 🎝✌

Ya khayra khalqillah, ya rasulallah

ای بهترین مخلوق خدا، ای پیامبر خدا 🎝✌

Ya nabiyyallah, safiyyallah ya Muhammad

ای فرستاده ی خدا،ای برگزیده ی خدا 🎝✌

Ya waliyyallah, hafiyyallah ya Muhammad

ای دوست خدا و مورد احترام خدا 🎝✌

Ya bashirallah, nadhirallah ya Muhammad

ای بشارت دهنده و بیم دهنده از سوی خدا 🎝✌

Ya habiballah, shafi’allah ya Muhammad

ای محبوب خدا و شفاعت کننده نزد خدا 🎝✌

Ya khayra khalqillah, ya rasulallah

ای بهترین مخلوق خدا،ای فرستاده ی خدا 🎝✌

Ya badrat tamam

ای ماه کامل 🎝✌

Nuradh dhalam

(و ای) نوری در تاریکی ها 🎝✌

‘Aliyal maqam

در مقام بلندمرتبه ترین(انسان ها)هستی 🎝✌

Sayyidul kiram

سرور بزرگوار 🎝✌

Monqidhal anam

و بیدارگر خفتگان 🎝✌

‘Alaykas salatu wassalam (repeat)

درود و سلام بر او باد 🎝✌

Ya nabiyyallah, safiyyallah,

ای فرستاده ی خدا،ای برگزیده ی خدا 🎝✌

waliyyallah, Muhammad

ای دوست خدا 🎝✌

Ya habiballah, khalilallah, nadhirallah,

Muhammad 🎝✌

ای محبوب خدا دوست خدا و بیم دهنده (ازسوی) خدا

Ya khitamal anbiya’i ya rasulallah 🎝✌

ای آخرین پیامبر،ای فرستاده ی خدا

Ya imamal atqiya’i ya rasulallah 🎝✌

ای پیشوای متقیان،ای فرستاده ی خدا

Ya dawa’a kulli da’i ya rasulallah 🎝✌

ای درمان همه ی دردها،ای فرستاده ی خدا

Ya rabbal Mustafa 🎝✌

ای پروردگار مصطفی

Bi jahil Mustafa 🎝✌

بخاطر مصطفی

Ighfiridh dhunub, usturil ‘uyub 🎝✌

گناهان ما را ببخش و عیب های ما را بپوشان

ihdil qulub, likay tatub 🎝✌

قلب ها را هدایت کن ،شاید از توبه کنندگان باشیم

Dha’ifi thawab, yamminil kitab, 🎝✌

اجر و ثواب (اعمالمان)را زیاد گردان ،در قیامت نامه ی اعمالمان را در دست راستمان قرار ده

ab’idil ‘athab, yawmal hisab 🎝✌

و در روز حساب عذاب را از ما دور بگردان

Ya rasuli, ya habibi, ya nabiyallah 🎝✌

ای فرستاده شده(برای من)،ای محبوب

من،ای بیم دهنده (از سوی) خدا 🎝✌

Ya shafi’i, ya bashiri, ya safiyyallah

ای شفاعت کننده ی من ،ای بشارت دهنده ی من،ای برگزیده(از سوی) خدا 🎝✌

Ya rasulallah

ای فرستاده ی خدا 🎝✌

🎝✌

دانلود آهنگ Help us love one another سامی یوسف

شنبه - 29 اکتبر 2022
دانلود آهنگ Help us love one another سامی یوسف

هم اکنون سوپرایز ویژه رسانه جاست وان موزیک برای شما ☂ دانلود اهنگ Help us love one another با صدای سامی یوسف به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

Download Old Music BY : SAMY YVSF | HELP US LOVE ONE ANOTHER With Text And 2 Quality 320 And 128 On Just1Music.ir

THE SOURCE 🎷☂

سرچشمه(ترانه از سایت )

You are the source of all power 🎷☂

تو سرچشمه همه نیروهایی

My need in my darkest hour 🎷☂

نیاز من در تاریکترین لحظاتم

My Lord 🎷☂

پروردگارم

Your light and love all I seek 🎷☂

نورت و عشقت تمام آن چیزیست که میجویم

Nothing more I’d ever want or need 🎷☂

هرگز هیچ چیز دیگری نه میخواهم و نه نیاز دارم

My Lord 🎷☂

پروردگارم

Protect me from dishonour 🎷☂

مرا از رسوایی و ننگ حفظ کن

Grant me faith to be stronger 🎷☂

ایمانم بخش تا نیرومندتر باشم

My Lord 🎷☂

پروردگارم

Chorus. 🎷☂

ذو الجلال و الإکرام، سید الأکوان، هو المنان

شکوهمندترین و بخشنده ترین، صاحب و سرور جهان، هم اوست که مهربانترین است 🎷☂

إن لی رب عظیم، لیس مثله إله، هو الرحمن

پروردگارم حقیقتا بزرگ است، هیچ معبودی همانند او نیست، هم اوست که مهربان است 🎷☂

You are the Source of all Mercy

تو سرچشمه همه مهربانی ها هستی 🎷☂

Infinite light for all to see

نور بی نهایت برای دیدن همه 🎷☂

My Lord

پروردگارم 🎷☂

Some claim to represent You

بعضیها ادعا میکنند که نماینده تو هستند 🎷☂

But everything they do is so far away from You

ولی کارهایی که میکنند بسی دور از [[]صفات] توست 🎷☂

My Lord

پروردگارم 🎷☂

Bridge 2:

Help us to know You better 🎷☂

کمکمان کن تا تو را بهتر بشناسیم

Help us love one another 🎷☂

کمکمان کن تا همدیگر را عاشقانه دوست بداریم

My Lord 🎷☂

پروردگارم

ذو الجلال و الإکرام، سید الأکوان، هو المنان 🎷☂

شکوهمندترین و بخشنده ترین، صاحب و سرور جهان، هم اوست که مهربانترین است

إن لی رب عظیم، لیس مثله إله، هو الرحمن 🎷☂

پروردگارم حقیقتا بزرگ است، هیچ معبودی همانند او نیست، هم اوست که مهربان است

کم یعانی قلبی، 🎷☂

چقدر قلبم رنج میکشد

لکن معی ربی، 🎷☂

اما پروردگارم با من است

إلهی، رحمن، 🎷☂

پروردگارم، سرچشمه مهربانی

أنت نور الأمان، 🎷☂

تو نور امنیتی

I know some doors You may close 🎷☂

میدانم تو ممکن است برخی درها را ببندی

But this is how life’s story goes 🎷☂

اما این گونه است که قصه زندگی پیش میرود…

You are my guide the source of light 🎷☂

تو راهنمای منی، سرچشمه نور

My Lord 🎷☂

پروردگارم

ذو الجلال و الإکرام، سید الأکوان، هو المنان 🎷☂

شکوهمندترین و بخشنده ترین، صاحب و سرور جهان، هم اوست که مهربانترین است

إن لی رب عظیم، لیس مثله إله، هو الرحمن 🎷☂

پروردگارم حقیقتا بزرگ است، هیچ معبودی همانند او نیست، هم اوست که مهربان است

🎷☂

🎷☂